Промена на пакет ⇩

Дали пакетите може да се променат од помал во поголем пакет и обратно?
Секој пакет може да се промени во било кое време од помал во поголем по Ваше барање, но не и обратно.