Редирекција на емаил адреси ⇩

Outlook express

Сите емаил адреси имаат  IMAP и POP3 подршка, односно примање и праќање на пораки преку Outlook express.
 

Редиректирање на емаил адреси.

Погледнете го приказот доле и ќе видите дека секоја адреса отворена во системот може да биде редиректирана до било која друга емаил адреса. Емаил адресите обично се редиректираат до веќе познатите прелистувачи како Gmail, Ymail Hotmail Live и други.
Долу на сликата е приказ како може емаил адреса да бидее редиректирана:
Во овој приказ info@makdomen.mk е редиректиран на 3 (три) различни емаил адреси и тоа:
  1. mario@mario.mk