Што е тема? ⇩

Тема е изгледот на Вашата веб-страна. Одбраната тема може да се menuva во текот на изработката на веб-страната.
За изгледот на веб-страната, поставеност на блокови, одбирање на бои, ќе бидеме во контакт се до договарање на конечниот изглед на веб-страната кој ќе биде ОДОБРЕН од Ваша страна.
Исто така, темите имаат мобилна подршка (Mobile Friendly Theme) наменета за уреди како што се: персонални компјутери, мобилни уреди и таблети.
Изборот на тема е важен и за брзината на страната.