А2 Хостинг 250МБ
Брзина на отварање на страна 200% побрзо
Пристап со и без "www"
Емаил пораки на час/дeн 500/12,000
Е-маил адреси 25
Дозволени датотеки 100,000
1,250 денари (годишно)